Výroční členská schůze ZO Praha 22,  Senioři ČR, z.s. 

se bude konat v sobotu dne 3. února 2018 od 14.00 hodin 
v Divadle U22 v Uhříněvsi