Křeslo pro hosta - listopad 2018

26.11.2018

Do křesla pro hosta v klubu seniorů přišli zástupci nového zastupitelstva  městského úřadu Praha 22 - starosta Vojtěch Zelenka, místostarosta Pavel Kosař a místostarostka Kateřina Erbsová

Beseda proběhla v přátelském duchu, hosté prozradili své záměry při  vedení úřadu a naopak senioři, kteří se dostavili ve velkém počtu,  vyslovili své připomínky a problémy, které je trápí. Většina se týkala dopravy v Uhříněvsi.