Křeslo pro hosta

08.03.2018

Hostem "Křesla pro hosta" byl dne 8.3.2018 v Klubu seniorů v Uhříněvsi předseda Krajské organizace Senioři ČR a viceprezident Ústřední rady Senioři ČR Miloslav Mrština.

Přívítaly ho předsedkyně ZO Senioři Praha 22 Miroslava Růžičková a vedoucí Klubu seniorů Stanislava Drozenová s dalšími 27 seniorkami.

Miloslav Mrština vyzdvihl aktivní činnost seniorů na Praze 22. Seznámil přítomné s činnostmi a akcemi, které se konají v budově centra KO Senioři ČR na Praze 5, Na Bělidle /kurzy vaření, trénování paměti, masáže, organizování rekreací a zájezdů a kavárnička/. Informoval o připravovaných projektech př. trasnsformace Senior pasů na kartu Seniora o jednáních, týkajících se zvyšování důchodů, osvobození od koncesionářských poplatků /petice/, slev na jízdném ČD, poplatků za léky, sociální bydlení a jiné.

Na závěr předal Miloslav Mrština všem přítomným ženám růži a projevil přání, aby se společně dařilo prosadit požadavky seniorů a získat pro to co největší členskou základnu.