Medlov , U tří studní

04.06.2018

Ve dnech 4. - 9.června 2018 organizuje Úřad MČ Praha 22 pro seniory Uhřiněvsi, Hájku a Pitkovic pobytový zájezd do objektu U tří studní, obec Medlov.

Příspěvek účastníků je 500,-Kč, ostatní náklady hradí ÚMČ Praha 22.

Pokud máte o pobyt zájem a nejste již přihlášeni, přihlaste se emailem a uveďte své jméno a příjmení, adresu bydliště, data narození a číslo OP.

Pobyt je určen i pro seniory - nečleny ZO Senioři Praha 22, kteří trvale bydlí v Uhříněvsi, Hájku a Pitkovicích.

S pozdravem

Stanislava Drozenová - ved.klubu seniorů