Plán akcí klubu seniorů na leden 2019

01.01.2019

"Ať máte vždy vzduch, který se dá dýchat, oheň na ohřátí, 
vodu co se dá pít, přítele co dokáže naslouchat,
domov ve kterém 
budete žít a lásku, která bude stát vždy při Vás".

Přejeme šťastný rok 2019, zdraví, lásku a mír pro celou planetu !!!

3.1. - Kavárnička, přivítání Nového roku 
7.1. - Kavárnička, společenské hry
8.1. - Vycházka s Růženou Truhlářovou
10.1. - Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
14.1. - Kavárnička, společenské hry
17.1. - Zdravotní cvičení s Lenkou Hasnedlovou
21.1. - Kavárnička, společenské hry
24.1. - Promítání filmu
28.1. - Kavárnička, společenské hry
31.1. - Práce s energií, cvičení, meditace

Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC

Přihlášky a bližší informace v klubu, na tel. 775164802, ve vývěsních
skříňkách a na webových stránkách www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz  

Stanislava Drozenová
vedoucí Klubu seniorů