Plán akcí na rok 2019

01.01.2019

Výborové schůze ZO 22/30 Senioři Praha 22, se budou konat vždy v pondělí od 11,00 hodin v Klubu seniorů, Nové náměstí 1440/2a, Praha 22 - Uhříněves, DPS II. 3 poschodí.

Členská schůze ZO 22/30 Senioři Praha 22, se bude konat v sobotu dne 2.března 2019 od 15,00 hodin v Divadle U22 v Uhříněvsi

Stanovené termíny výborových schůzí :
7.1., 4.2., 4.3., 8.4., 6.5. , 17.6., 9.9., 7.10., 4.11., 9.12.2019

Plán akcí :
- každou středu od 13,00 hodin bude probíhat v klubu seniorů
výuka na tabletech

- 1x v měsíci bude zorganizována vycházka nebo výlet.
Termíny vycházek na rok 2019 :
8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5., 18.6., 10.9., 8.10., 5.11., 10.12.

- 21.2. - v restauraci "Tankovna Na Lišce"Maškarní zábava" s tombolou

- v březnu v Uhříněveském Muzeu uspořádáme výstavu fotografií z činnosti Klubu a ZO Senioři Praha 22

- 26.3. - zájezd do Polska - Kudowa Zdrój

- 2. a 3.4. - bazar ošacení v Klubu seniorů

- 4.4.. - účast na akci KV Senioři ČR "Pochod kolem Hrádku Václava I

- 12.4. - Divadlo U22 od 14,00 hod. Divadelní přednáška "Senior bez nehod". Projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě.

- ke Dni matek uspořádáme v pátek 10.5.2019 v Divadle U22 ve spolupráci s TJ Sokol kulturně společenskou akci

- v květnu se zúčastníme pietní vzpomínky u památníku padlých v Uhříněvsi

- červen - jednodenní zájezd /bude určeno po získání dotace /

- 22.5. - účast na akci KV Senioři ČR " Sportovní hry ZŠ Botičská"

- v září se budeme podílet na zajištění účasti seniorů na Dni sociálních služeb

- ve spolupráci se ZŠ v Uhříněvsi budeme zajišťovat akci "Světlušky",
 kterou vyhlašuje Český rozhlas na podporu nevidomých

- 1.10. v rámci oslav Dne seniorů uspořádáme pod patronací MÚ Praha 22
4 sportovní hry "Senioři v akci"

- v říjnu - jednodenní zájezd pro členy ZO /bude určeno/

- 22.10. - zájezd do Polska - Kudowa Zdrój

- 29. a 30.10. - bazar ošacení v Klubu seniorů

- 5. 12. - Mikulášskou zábavu s tombolou - "Tankovna Na Lišce"

- v průběhu roku 2019 - návštěva divadel, koncertů, film

- projednávání materiálů vyšších orgánů Senioři ČR

- organizační zajištění plánovaných akcí /vycházky, výlety, rekreace, kulturní a společenské akce, divadla, zábavy apod./

- kontrola plnění úkolů

- hodnocení uskutečněných akcí

- vzdělávání seniorů

- zajištění blahopřání členům u příležitosti životních jubileí

- získávání nových členů

- získávání dotací a grantů na činnost ZO

- spolupráce s ÚMČ Praha 22

- úzká spolupráce Klubu seniorů v rámci mezigeneračních vztahů s dětmi ze ZŠ a MŠ - tvořivé práce, hraní deskových her, čtení, zpívání

- spolupráce s KV Senioři ČR , s OS Uhříněves, TJ SOKOL, ZO ČSBS, Obcí

- baráčníků, divadelním souborem UCHO při akci "Popoles"a "Stezka" zbloudilých duší".

- rekreace pro seniory /viz plány pobytových zájezdů na rok 2019/

Výbor bude pracovat v rámci platných Stanov Senioři ČR

Akce budeme prezentovat v Uhříněveském zpravodaji, ve vývěsních skříňkách u Radnice a v Lékařském domě, v Klubu seniorů, na webových stránkách

www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz a v Senior pointu v Infocentru.

Návrh plánu činnosti na rok 2019 byl projednán na výborové schůzi ZO dne 10.12.2018 a bude předložen členské schůzi ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22.

Drozenová Stanislava - jednatelka