Plán činnosti na rok 2018

03.02.2018

Výborové schůze ZO 22/30 Senioři Praha 22, se budou konat každé druhé pondělí v měsíci od 11,00 hodin v Klubu seniorů, Nové náměstí 1440/2a, Praha 22 - Uhříněves.

Členská schůze ZO 22/30 Senioři Praha 22, se bude konat v sobotu dne 3.února 2018 od 14,00 hodin v Divadle U22 v Uhříněvsi

Stanovené termíny výborových schůzí :
8.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 10.9., 8.10., 12.11., 10.12.2017

Plán akcí :
- každou středu od 11,00 hodin bude probíhat v klubu seniorů
výuka na tabletech

- 1x v měsíci bude zorganizována vycházka nebo výlet.

Termíny vycházek na rok 2018 :

9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6., 11.9., 9.10., 13.11., 10.12.

- 16.2. - v restauraci "Tankovna Na Lišce"Maškarní zábava" s tombolou

- v březnu v Uhříněveském Muzeu uspořádáme výstavu
"Mezigenerační
tvořivost"

- 20.3. - zájezd do Polska - Kudowa Zdrój

- 11. a 12.4. - bazar ošacení v Klubu seniorů

- ke Dni matek uspořádáme v Divadle U22 ve spolupráci s TJ Sokol kulturně

společenskou akci

- v květnu se zúčastníme pietní vzpomínky u památníku padlých v Uhříněvsi

- červen - jednodenní zájezd /bude určeno po získání dotace /

- v září se budeme podílet na zajištění účasti seniorů na Dni sociálních služeb

- ve spolupráci se ZŠ v Uhříněvsi budeme zajišťovat akci
"V září Světlušky září" , kterou vyhlašuje Český rozhlas na podporu nevidomých.

- 1. 10. - v rámci oslav Dne seniorů uspořádáme akci pod patronací MÚ Praha 22

3 sportovní hry "Senioři v akci" se zapojením poskytovatelů různých služeb

- v říjnu - jednodenní zájezd pro členy ZO /bude určeno/

- 23.10. - zájezd do Polska - Kudowa Zdrój

- 8. a 9.11. - bazar ošacení v Klubu seniorů

- 7. 12. - Mikulášskou zábavu s tombolou - "Tankovna Na Lišce"

- v průběhu roku 2018 - návštěva divadel, koncertů, filmů a výstav, pobytové

zájezdy /viz program na rok 2018/

Program výborových schůzí :

- projednávání materiálů vyšších orgánů Senioři ČR
- organizační zajištění plánovaných akcí /vycházky,výlety, rekreace,
- kulturní a společenské akce, divadla, zábavy apod./
- kontrola plnění úkolů
- hodnocení uskutečněných akcí
- vzdělávání seniorů
- zajištění blahopřání členům u příležitosti životních jubileí
- získávání nových členů
- získávání dotací a grantů na činnost ZO
- spolupráce s ÚMČ Praha 22
- úzká spolupráce s Klubem seniorů
- spolupráce s KV Senioři ČR , s OS Uhříněves, TJ SOKOL, ZO ČSBS, Obcí
- baráčníků, základními a mateřskými školami a dalšími spolky a subjekty.

Výbor bude pracovat v rámci platných Stanov Senioři ČR
Akce budeme prezentovat v Uhříněveském zpravodaji, ve vývěsních skříňkách u
Radnice a v Lékařském domě a na webových stránkách

www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz 

Návrh plánu činnosti na rok 2018 byl projednán na výborové schůzi ZO dne 13.12.2017 a je předkládán členské schůzi ZO 22/30 Senioři Praha 22,
ke schválení.

Schváleno dne 3.2.2018