Roztocký háj

13.03.2018

Vycházka NS Roztocký háj - Tiché údolí 

Naši vycházku jsme začali na stanici Výhledy, v počtu 16 lidí a hezkého počasí. První zastavení bylo u bývalého Panského dvora ve Starém Suchdole, který byl založen nejspíše v letech 950-970, vznikl jako vladycký dvorec při ,,přemyslovské" stezce spojující Levý Hradec . Nynější jméno získal dvůr podle nájemníka Alexandra Brandejse, který zde v letech 1874-1899 výborně hospodařil a zval si přátele z uměleckých kruhů, malíře, sochaře, spisovatele. Toto místo si velice oblíbil Mikoláš Aleš a čerpal zde inspiraci pro svou tvorbu. V době svého pobytu na suchdolském dvoře vytvořil mnoho obrazů např. ,, Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem", nebo ,,Husitský Tábor". Další památnou inspirací byl sedmiletý hřebec Ardo III. z Brandejsovy stáje, podle kterého vytvořil J. V. Myslbek koně pro sousoší sv. Václava na Václavském náměstí (1912) na kterém pracoval 30 let.

Na konci Suchdola jsme se zastavili na starém suchdolském hřbitově, kde po morové epidemii (1680) v letech 1704 nechal suchdolský rychtář Martin Ježek postavit kapli sv. Václava. Za císaře Josefa II. byla kaple roku 1786 zrušena a zpustla. Roku 1807 jí koupil suchdolský mlynář Karel Trojan, načež byla odevzdána svému účelu. Po dlouhá léta byla ve správě Emauzského kláštera, který zde provozoval pravidelné bohoslužby do roku 1942, kdy byli benediktini z tohoto kláštera vyhnáni. Až v roce 1954 k 250 výročí založení byla obětavostí suchdolských katolíků kaple opravena, aby nadále sloužila k větší cti a slávě Boží.

Tichým údolím jsme sešli k soutoku Horoměřického a Únětického potoka, kde na břehu roste památný strom vrba bílá ,,Zapomenutá" jediná tohoto druhu na našem území. V anketě Strom roku 2015 se umístila na čtvrtém místě, její stáří je 120 let, obvod kmene je 787 cm a výška 13 metrů.

Po malém odpočinku jsme zašli na únětické pivo a hlad na sebe nenechal dlouho čekat, takže jsme si dali i oběd a ve vinném sklepě ,,načepovali" vínečko. Cestou Tichým údolím jsme si všimli Spáleného mlýna, kde se v polovině 19. století vyráběly svíčky a mýdlo (několikrát vyhořel), a Trojanova mlýna, který je v roce 2005 přešel do soukromých rukou a nyní se zde konají svatby, promoce, oslavy a nacházejí se tady i stáje pro koně.

Odtud jsme to měli již kousek do naší vysněné kavárničky ,,Kofííí" v Roztokách u Prahy s příjemnou obsluhou a vynikající kávičkou. Naše vycházka zde po 8 km končí , v blízkosti i autobusová zastávka.

Zapsala: R. Truhlářová