Velká a Malá Chuchle

13.02.2018

Začali jsme ve Velké Chuchli a šli k Pacoldově vápence, která má od roku 1958 status technické památky. Tyto pece vystavěné dle převratného patentu prof. Jiřího Pacolda umožňovaly zpracování jakéhokoliv vápence, tedy i netříděného.

Lom Homolka, přírodní rezervace od r. 1982, kde se nachází mezinárodní stratotyp hranice mezi devonskými stupni lochkov a prag. Je zde několik celosvětově klasických nalezišť zkamenělin (Joachim Barrande).

Dále jsme šli Chuchelským hájem ke kostelu sv. Jana Nepomuckého z r. 1729, odkud je krásný výhled. Po svačince jsme navštívili zookoutek Malá Chuchle, kde na nevelkém prostoru žijí lesní zvířata (rys, liška, jelen atd.).

Po prohlídce jsme pokračovali do údolí Čertovy strouhy k zázračnému Mariánskému prameni, který vytéká z kamenné jeskyňky a nad ním je vystavěna kaplička Panny Marie. Pramen obsahoval velké množství uhličitanu vápenatého a na základě toho zde byly na přelomu 18. - 19. století zbudovány lázně a kostelík Narození Panny Marie. Tuto vodu si nechávala dovážet i císařovna Marie Terezie. Zánik lázní byl způsoben podrobným zkoumáním vědců na sklonku 19. století, zjistili u pramene pouze zvýšenou vápenitost a žádné další prvky pro léčebné účinky. Vydatný Mariánský pramen až do roku 1984 zásoboval Malou Chuchli pitnou vodou.

Odtud se vydáváme po Branickém mostě (přezdívaném Inteligence) do Braníka na oběd a domů jedeme vlakem.