Vycházka kolem Rokytky - ,,Přírodním parkem Smetanka"

08.01.2019

Naši vycházku jsme začali ve Starém Hloubětíně na konečné stanici tram. 8, kde jsme se po schodech dostali k toku říčky Rokytka. Zde jsme si prohlédli bývalý Kejřův mlýn z 16. stol, který byl v poslední době zrenovován a v areálu byly přistavěny nové budovy, takže dnes v něm vyrostlo uzavřené sídlo s luxusními byty. Podél náhonu jsme došli k Polífkovému rybníku. V těchto místech se v šedesátých letech minulého století nacházelo velké přírodní koupaliště, které muselo být po 15 letech zrušeno z důvodu vedení vysokého napětí nad koupalištěm. Dále jsme šli podél Hořejšího rybníka k viaduktu a přišli na louku, kde protéká meandrující Rokytka. V roce 2013 byla zde provedena revitalizace a díky ní se zde vytvořilo hezké místo k odpočinku a procházkám. Tok Rokytky nás vedl dále až ke Kyjskému rybníku, kde jsme se zastavili na oběd. 

Po obědě jsme se vydali najít novou rozhlednu Doubravku (červen 2018). Na kopci Horka na Čihadlech jsme tuto krasavici z akátového dřeva uviděli. Autorem rozhledny je Prof. Ing. arch. Martin Rajniš. Po zdolání 98 schodů ve výšce 20 m se nám naskytl nádherný výhled na Prahu. Když jsme se dostatečně pokochali výhledy, nejbližší pěšinou pěkně zarostlou nálety jsme se prodírali dolů k Suchému poldru Klánovice - Čihadla. Jedná se o největší suchý poldr v Praze a slouží k zachycování přívalových srážek z povodí potoka Rokytky, Svépravického potoka a Hostavického potoka. Také zde proběhla revitalizace, nad tůněmi a mokřady byly vybudovány dřevěné chodníky, byly vysázeny různé keře, stromy, trávy, květiny, vše doplněno informačními tabulemi. V Hostavicích jsme se zašli podívat do parku Pilská na zámek a zjistili, že zde sídlí Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra s.r.o. a také nová kavárna s názvem ,,Kafe na dřevo" a do té půjdeme až příště...bylo zavřeno.

Zapsala: R. Truhlářová