Výlet do Kladrub a Pardubic

16.10.2018

Navštívili jsme národní hřebčín, jehož historie sahá až do 14. století a jde tak o jeden z nejstarších hřebčínů na světě. Od 16. století až do vzniku První republiky byl císařským dvorním hřebčínem, který dodával koně pro ceremoniální účely panovnického dvora v Praze a ve Vídni. Vzácné koně jsme si prohlédli zblízka. Dále jsme si prohlédli zámek s expozicí připomínající dobu císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty Bavorské, přezdívané Sisi.
Po prohlídce jsme si zašli na oběd do Císařské restaurace v blízkosti hřebčína.

Na závěr jsme se jeli podívat do Pardubic, města perníku, kde jsme si prohlédli historické centrum s dominantou městské památkové rezervace ,,Zelenou bránou".