Co nám dávají naše vycházky?

Přece radost z pohybu, z přátelství, 
z překonávání sebe sama, 
ze zážitků nad úchvatnou krásou přírody 
a také pocit štěstí, že žijeme v tak malebné zemi.

Termíny vycházek na rok 2018:
9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 11. 9., 9. 10., 13. 11., 10. 12.