Zájezdy Prahy 5 a 15

Každý člen naší ZO Senioři ČR se může přihlásit a pokud zájezd nebude obsazen, má šanci.  Hlaste se přes Stáňu Drozenovou  stanadrozenova@seznam.cz