P O Z V Á N K A

Na vycházku ,, Přírodním parkem Povodí Kačáku" v okolí Loděnic

Kdy: 19. 6. 2018 úterý

Klikni na tlačítko Vycházky a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ7. Pražské sportovní hry seniorů 

Datum konání 31. května 2018 na hřišti ZŠ Botičská.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích muži - ženy /do 70 a nad 70 let /.
Discipliny : hokej /trefa na branku/, hod míčkem na koš, hod granátem, šipky, bollo-ball, slalom s míčkem, medicinball, chůze, běh 50 m.

Za 22/30 ZO Senioři Praha 22 se soutěže zúčastní - 16 členek 
Pokud by se chtěl ze členů ještě někdo přihlásit jako náhradník, zašlete přihlášky do konce dubna St.Drozenové.

https://senioricr.cz/event/7-prazske-sportovni-hry-senioru/ 


Medlov , U tří studní

Ve dnech 4. - 9.června 2018 organizuje Úřad MČ Praha 22 pro seniory

Klikni na tlačítko Pobyty a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ 

Na výlet do Botanicus Ostrá u Lysé nad Labem

Kdy: 14. 6. 2018 čtvrtek

Klikni na tlačítko Výlety a pak  na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ  


SENIOR POINT

Nově od 1. března 2018 a dále každý čtvrtek od 10 do 12 hodin,
můžete v Informačním centru v Uhříněvsi navštívit SENIOR POINT -
co by senior mohl vědět /př. členství v ZO Senioři Praha 22, akce ZO a
Klubu seniorů - zájezdy, pobyty pro seniory, divadla a jiné aktivity.

Stanislava Drozenová - vedoucí Klubu seniorů, na tel. 775164802


OznámeníSENIOŘI České republiky, Krajská organizace hl.m. Prahy 

Od března 2018 jsme zajistili pro naše členy masáže - přízemí Na Bělidle 34.

Klikni na tlačítko Ostatní akce ZO a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ