Odvolání akce  

"Maškarní zábava" s tombolou, která se měla konat  16.2. - v restauraci Tankovna Na Lišce nebude. Z důvodu zamezení rozšiřování infekčních onemocnění.


P O Z V Á N K A

na vycházku   NS Roztocký háj - Tiché údolí

K D Y:             Úterý 13. 3. 2018

O D J E Z D:   Nové náměstí   autobus č. 229 v 9.12 hod.
                      
Z Dejvické    autobus č.147 v 10.13 hod., 
výstup Výhledy.

T R A S A:       Brandejsův statek, kaple sv. Václava,

Pod Kozími hřbety, Pod Alšovou vyhlídkou, Spálený mlýn, Roztoky u Prahy (5 km).
Možno trasu prodloužit a vrátit se okruhem přes Roztocký háj s vyhlídkami zpět
do Suchdola (+4 km).

Za výbor ZO Senioři Praha 22 Vás všechny srdečně zve
Růžena Truhlářová 724063609 


Podpisová listina  Petice za osvobození seniorů od povinnosti placení televizního a rozhlasového poplatku bude k dispozici v Klubu seniorů a na Informačním centru Městského úřadu Uhříněves