Plán akcí na rok 2019 ZO 22/30 Senioři ČR 

Klikni na tlačítko Akce ZO a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ  

Plán akcí klubu seniorů na leden 2019

Klikni na tlačítko Akce klubu a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ  

P O Z V Á N K A

Na vycházku ,, PP Údolí Kunratického potoka"

Kdy: 5. 2. 2019 úterý

Klikni na tlačítko Vycházky a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ 


U P O Z O R N Ě N Í

Všem členkám a členům naší ZO Senioři ČR sdělujeme, že členské příspěvky na rok 2019 si mohou zakoupit již nyní, a to: 
v pondělí a čtvrtek v Klubu seniorů  od 14 do 16 hodin  nebo 
ve středu  v Informačním centru od 10 do 12 hod


Upřesněný program na měsíc prosinec 2018
Klikni na tlačítko Akce ZO a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ

Nabídka relaxačních a rekreačních pobytů na rok 2019 
Klikni na tlačítko Pobyty a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ  

SENIOR POINT  - seniorská poradna

Nově od 1. března 2018 a dále každý čtvrtek od 10 do 12 hodin,
můžete v Informačním centru v Uhříněvsi navštívit SENIOR POINT -
co by senior mohl vědět /př. členství v ZO Senioři Praha 22, akce ZO a
Klubu seniorů - zájezdy, pobyty pro seniory, divadla a jiné aktivity.

Stanislava Drozenová - vedoucí Klubu seniorů, na tel. 775164802


OznámeníSENIOŘI České republiky, Krajská organizace hl.m. Prahy 

Od března 2018 jsme zajistili pro naše členy masáže - přízemí Na Bělidle 34.

Klikni na tlačítko Ostatní akce ZO a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ