P O Z V Á N K A

Na vycházku do Janovického lesa u Mukařova

Kdy: 14. 6. 2022 úterý 
Odjezd: Nové náměstí bus 364 v 8:23, výstup Babice
Trasa: Z Babic se vydáme po červené značce do lesa u bývalých Janovic, kde najdeme 3 rybníky - Dolní, Prostřední a Horní Babický a pokračovat budeme na rozcestí Strašín a dále údolím Rokytky 
do Říčan (7 km).

Za ZO Senioři ČR Praha 22/30 Vás na vycházku srdečně zve Růžena Truhlářová 


Akce organizované výborem ZO Senioři Praha 22 v I. pol. 2022

26. března 2022 - Maškarní zábava v Restauraci "Na Lišce" od 14 hodin

6. dubna 2022 - jednodenní výlet Polsko - Kudowa Zdrój

7. dubna 2022 - Výroční členská schůze ZO Senioři Praha 22 v "Divadle U22" od 14,30 hodin

26. května 2022 - jednodenní výlet Hořice - Smetanovy sady

5. - 10.června 2022 - pobytový zájezd "Poutní hotel Křemešník" okr. Pelhřimov (pro zdatnější seniory)  doprava vlakem

17. - 22. června 2022 - pobytový zájezd "Tři studně" Vysočina / ve spolupráci s MČ Praha 22 

Na zájezdy se můžete přihlásit vždy ve čtvrtek od 10 do 12 hodin v seniorské poradně v Infocentru, pondělky a čtvrtky od 14 do 16 hodin v Klubu seniorů a na tel. 775164802.

Drozenová Stanislava


Rekreační pobyty plánované na rok 2022

Klikni na tlačítko níže a dovíš se více

INFORMACE

Od září 2021 každou první středu v měsíci v 10.00 hod probíhá v Divadle U22 promítání filmů pro seniory zdarma. 


 FITko

Seniorky již mohou chodit zase v pondělí mezi 9 a 12 hodinou.
Cvičení bude hrazeno z dotace, na masáž doplatek 250,-Kč. 

Je nutné mít zaplacený členský příspěvek na rok 2021. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!