Den zdraví a sociálních služeb. 

Koná se ve středu 5.9.2018  v Divadle U22 


P O Z V Á N K A 

Na vycházku  Sázava -  ,,Pouť za sv. Prokopem do Sázavského kláštera"

Kdy: 11. 9. 2018 - úterý

Klikni na tlačítko Vycházky a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ 


 "V září Světlušky září " 

Dne 12.září 2018 se naše ZO Senioři Praha 22 ve spolupráci se ZŠ již tradičně zapojí do celorepublikové sbírky pro nevidomé.


SENIOR POINT

Nově od 1. března 2018 a dále každý čtvrtek od 10 do 12 hodin,
můžete v Informačním centru v Uhříněvsi navštívit SENIOR POINT -
co by senior mohl vědět /př. členství v ZO Senioři Praha 22, akce ZO a
Klubu seniorů - zájezdy, pobyty pro seniory, divadla a jiné aktivity.

Stanislava Drozenová - vedoucí Klubu seniorů, na tel. 775164802


OznámeníSENIOŘI České republiky, Krajská organizace hl.m. Prahy 

Od března 2018 jsme zajistili pro naše členy masáže - přízemí Na Bělidle 34.

Klikni na tlačítko Ostatní akce ZO a pak na žlutý nadpis a dovíš se vše co potřebuješ