Zde se nachází Klub seniorů

O nás

Základní organizace SDČR 22/30  byla na území Prahy 22 založena dne 14. 10. 2014. Stav členské základny byl 45 členů. V současné době čítá 226 členů.  Součástí je také Klub seniorů, který byl založen již
v r. 2004. 

Od 1. 1. 2018 se nazýváme Senioři ČR, z.s.,  
Základní organizace  Praha 22 - Uhříněves


SENIOR POINT - seniorská poradna

Od 1. března 2018 a dále každý čtvrtek od 10 do 12 hodin,
můžete v Informačním centru v Uhříněvsi navštívit SENIOR POINT -
co by senior mohl vědět /př. členství v ZO Senioři Praha 22, akce ZO a
Klubu seniorů - zájezdy, pobyty pro seniory, divadla a jiné aktivity.

Stanislava Drozenová - vedoucí Klubu seniorů, na tel. 775164802